Spółka IMOS POLSKA Sp. z o.o. powstała w 2004 roku jako jedna z firm tworzących Imos Europe Group. Główną działalność firmy stanowi eksport usług i materiałów budowlanych. Naszym polem działania jest przede wszystkim rynek francuski, który po 1 maja 2004 stał się wyjątkowo atrakcyjny ze względu na wolny przepływ usług. W celu lepszej koordynacji działań oraz wewnątrzwspólnotowej wymiany powstała na terenie Francji spółka Imos France s.a.r.l., która posiada niezbędne atesty i ubezpieczenia budowlane. Ponadto Imos Polska Sp. z o.o. oferuje szereg innych usług dotyczących współpracy gospodarczej czy handlowej z przedstawicielami krajów frankofońskich.